องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการ
นางรัชนี ชมภู
ครู
นางรัชนี ชมภู
ครู
นางยุพิน ใจแก้ว
ครู
นางยุพิน ใจแก้ว
ครู
นางสมพิศ อดินากร
ครู
นางสมพิศ อดินากร
ครู
นางอนงค์ โนนแก้ว
ครู
นางอนงค์ โนนแก้ว
ครู
นางสาวปภาคา พันธ์คำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวปภาคา พันธ์คำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางประนอม พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
นางประนอม พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9