องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จิกเทิง
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
หัวหน้าสถานศึกษา
นางสมพิส อดิธนากร
ครูชำนาญการ
นางทองสา พานทอง
ผู้ช่วยครู
นางบุญส่ง วรรณหา
ผู้ช่วยครู
นางเจษฎาภรณ์ ภาเรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาวอินทร์ทิรา บุญชิต
ผู้ช่วยครู
นางประนอม ดวงไข
แม่ครัว
นายเสาร์ อุ้มบุญ
ภารโรง