องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จิกเทิง
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
หัวหน้าสถานศึกษา
นางสมพิส อดิธนากร
ครูชำนาญการ
นางบุญส่ง วรรณหา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเจษฎาภรณ์ ภาเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอินทร์ทิรา บุญชิต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประนอม ดวงไข
แม่ครัว
นายเสาร์ อุ้มบุญ
ภารโรง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก