องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

account_box สมาชิกสภา
นางหนูกร มั่นหมาย
ประธานสภา อบต.
นางหนูกร มั่นหมาย
ประธานสภา อบต.
นางพิสมัย ทอดศรี
รองประธานสภา อบต.
นางพิสมัย ทอดศรี
รองประธานสภา อบต.
นายคำดี ภาเรือง
สมาชิก อบต.
นายคำดี ภาเรือง
สมาชิก อบต.
นายคำดี สมสุข
สมาชิก อบต.
นายคำดี สมสุข
สมาชิก อบต.
นายชาลี สำราญ
สมาชิก อบต.
นายชาลี สำราญ
สมาชิก อบต.
นายวิชัย วงศิกุล
สมาชิก อบต.
นายวิชัย วงศิกุล
สมาชิก อบต.
นายประจินต์ แสนสุข
สมาชิก อบต.
นายประจินต์ แสนสุข
สมาชิก อบต.
นางหนูค่าย มีวงค์
สมาชิก อบต.
นางหนูค่าย มีวงค์
สมาชิก อบต.
นายสมสี สีคง
สมาชิก อบต.
นายสมสี สีคง
สมาชิก อบต.
นายสมชาย มหาอินทร์
สมาชิก อบต.
นายสมชาย มหาอินทร์
สมาชิก อบต.
นายสมัคร นาทอง
สมาชิก อบต.
นายสมัคร นาทอง
สมาชิก อบต.
นายสำราญ ส่องแสง
สมาชิก อบต.
นายสำราญ ส่องแสง
สมาชิก อบต.
นายนิยม แสนทวีสุข
สมาชิก อบต.
นายนิยม แสนทวีสุข
สมาชิก อบต.
นายนิยม คำจันทร์
สมาชิก อบต.
นายนิยม คำจันทร์
สมาชิก อบต.
นายเสมียนทรัพย์ มูลราช
สมาชิก อบต.
นายเสมียนทรัพย์ มูลราช
สมาชิก อบต.
นายอวน สืบสาย
สมาชิก อบต.
นายอวน สืบสาย
สมาชิก อบต.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25