องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สมาชิกสภา
นายเบย พันธ์คำ
ประธานสภา อบต.จิกเทิง
นางลำไพ ชัยวงศ์
รองประธานสภา อบต.จิกเทิง
นายเบย พันธ์คำ
สมาชิก อบต. ม.1
นายสมพงษ์ ผลทวี
สมาชิก อบต. ม.2
นายประหยัด ทองงาม
สมาชิก อบต. ม.3
นายสมร ศรีชมภู
สมาชิก อบต. ม.4
นางรัชดาภรณ์ พันธ์คำ
สมาชิก อบต. ม.5
นายเสมียนทรัพย์ มูลราช
สมาชิก อบต. ม.6
นายอวน สืบสาย
สมาชิก อบต. ม.7
นายบุญมาก สมแก้ว
สมาชิก อบต. ม.8
นางลำไพ ชัยวงศ์
สมาชิก อบต. ม.9