องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

account_box กองคลัง
นางสาวกิตติญากร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกิตติญากร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร วงศ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสุภาพร วงศ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวธัญญรัตน์ พินธุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวธัญญรัตน์ พินธุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวรัตน์ติกา ทนยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวรัตน์ติกา ทนยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางชนิดาภา แก้วโสพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางชนิดาภา แก้วโสพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
.
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68