องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไมตรี พันธ์คำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกิตติพงษ์ ทวีทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุธี พันธ์คำ
คนงานทั่วไป