องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

account_box กองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไมตรี พันธ์คำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายไมตรี พันธ์คำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกิตติพงษ์ ทวีทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกิตติพงษ์ ทวีทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุธี พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
นายสุธี พันธ์คำ
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56