ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง