ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านจิกเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง