ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง