ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำกระดานไม้อัดสำหรับขีดคะแนนพร้อมขาตั้ง จำนวน 18 อัน งานเลือกตั้งสมาชิกอบต. และนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง