ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มล. จำนวน 12,140 ถุง ระยะเวลา 20 วันทำการ (ระหว่าง 1-31มกราคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง