ชื่อเรื่อง : จ้างบริการรถเครนขนย้ายท่อนไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ ภายในที่ทำการอบต.จิกเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง