ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายบุญจันทร์ พุฒทอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง