องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปี 2565 ที่รับการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของ อปท.ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คำสั่งอบต.จิกเทิง มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศอบต.จิกเทิง เรื่องผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งส.อบต.จิกเทิง และนายก อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.จิกเทิง และนายก อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ อบต.จิกเทิง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรืดข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3