องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ อบต จิกเทิง เรื่องเเก้ไขประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้บัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง เเก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนที่ตั้งก่อสร้างและแบบแปลน ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แบบ บก.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปี 2564 ที่รับการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของ อปท.ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4