องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดอบต.
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดอบต.
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัดอบต.
นายวิชัย ภูทอง
รองปลัดอบต.
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกิตติญาภร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกิตติญาภร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธานี สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
(นายอาทิตย์ มีสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54